viet feng shui

Liaoning jade Dragon Sailboats Liaoning feng shui K1091

Thuyền buồm rồng đá ngọc Liêu Ninh khủng K1091   + Material & Origin: Liaoning jade Dragon Sailboats Liaoning + Dimensions (L x W x H): 60cm x 13cm x 55cm (including the wooden base) + Weight: 6.5kg + Meaning: + Usage: Placed on the desk, living room. + Price:28.600.000 vnd

Huanglong jade Dragon Boat Xinjiang feng shui K042

Thuyền rồng đá ngọc Hoàng Long Tân Cương K042   + Material & Origin: Huanglong jade Dragon Boat Xinjiang + Dimensions (L x W x H): 36cm x 5cm x 32cm + Weight: 2.8kg + Meaning: + Usage: Placed on the desk, living room, display cabinets. + Price:2.673.000 vnd

Marble Tibet Thiem Thu feng shui CTT-L

Cóc ba chân Thiềm thừ đá cẩm thạch Tây Tạng khủng tài lộc an lành CTT L + Material & Origin: Marble Tibet Thiem Thu. + Dimensions (L x W x H): 21cm x 18cm x 18cm + Weight: 9kg – 10 kg + Meaning: + Usage: Placed at the altar of the god’s altar, display in the office, living room, located in room safe, … + Price: 10.980.000 vnd

Pair of Jadeit Ty Huu feng shui, improve health TH13-13

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy bảo trợ sức khỏe TH13 13   + Material & Origin: Pair of Jadeit Ty Huu feng shui + Dimensions (L x W x H): 17cm x 5cm x 10cm + Weight: 2.2kg/pair + Meaning: + Usage: Display in the living room, office, store business, company, office, … + Price: 36.800.000 vnd

Pair of Jadeit Ty Huu feng shui TH-PT-06

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tài lộc hanh thông TH PT 06 + Material & Origin: Pair of Jadeit Ty Huu feng shui + Dimensions (L x W x H): 17cm x 5cm x 10cm + Weight: 1.552g/1 + Meaning: + Usage: Display on your desk, living room, work room. + Price: 53.000.000 vnd.